Mottakerens e-postadresse og deltakelse i kampanjen er bekreftet OK. Mottakerens e-postadresse og deltakelse i kampanjen er ubekreftet . Angir inntekter per positiv respons/salgsordre knyttet til kampanjen. Angir kostnad for håndtering av responser på kampanjen . Begrepet “salgsprosess” betegner en systematisk og faktabasert tilnærming til det å selge en vare eller tjeneste. En stadig større del av litteraturen om emnet betegner salgsprosessen som en ingeniørdisiplin (engelsk “sales process engineering”).

  • Timene som er markert som ferdigregistrert vil vises med grå skrift i skjemaet.
  • Se Handel – Kontoplan og Admin – Globale innstillinger.
  • Du kan sette opp automatisk varsling for kontrollerte bilag.
  • Filtreringen utføres ved å velge ønsket alternativ fra nedtrekkslisten “Vis” på verktøylinjen https://windll.com/nn/dll/microsoft-corporation/msimg32.

Viser kun fakturaer med en angitt detaljgrad for ordrelinjene. Viser fakturaer med tilhørende ordrenummer som er “større eller lik”, “mindre eller lik”, “lik” eller “forskjellig fra” en angitt verdi.

Felter I Listevisning For Timelinjemaler

Her er det kun “non-commercial” og “personal and non-commercial” aktivitet som er tillatt uten ekstra avtale med MPEG-LA. NRKs offentlige journaler for inneværende og forrige måned ligger ute på NRK.no/innsyn. Journaler som går lengre tilbake i tid, kan sendes ut på forespørsel til innsyn nrk.no. Klagen skal stiles til Kultur- og kirkedepartementet, og sendes til NRK.

Hvor Sendes Påminnelsene?

Det nye oppsettet ditt vil lagres hvis du velger knappen “Lagre” på verktøylinjen. Oppgaver kan slettes ved å åpne vinduet for oppgave (klikk på emnetekst i oppgavelisten), og så velge knappen “Slett”. Merk at du kun kan slette egne oppgaver samt oppgaver du har opprettet på vegne av andre og som de ikke selv har endret på i ettertid. En enkeltavtale kan slettes ved å åpne vinduet for avtale (klikk på emnetekst i avtalelisten), og så velge knappen “Slett”.

Du åpner vinduet for egenskaper for vedlegg ved å klikke på info-symbolet helt til venstre i vedleggslisten. Angir om dokumentet er hentet fra dokumentarkivet eller ikke. Hvis vedlegget er hentet fra dokumentarkivet, vil du kunne åpne oppføringen fra dokumentarkivet direkte herfra. Angir tidspunkt for når oppfølgingen ble opprettet. Angir normalt ansatt som er ansvarlig for å verifisere saken etter at den er fullført. Hvis det er angitt fakturerbarhet for saken angis dette med en myntstabel foran emneteksten.

Se under for informasjon om hvilke felter som er inkludert her. Gir mulighet for å vise innbetalinger for fakturaer med en bestemt valuta. Viser innbetalinger for fakturaer med tilhørende ordrenummer som er “større eller lik”, “mindre eller lik”, “lik” eller “forskjellig fra” en angitt verdi.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *